Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp . z o.o. zgodnie z umową Nr POIR.03.04.00-30-0217/20-00  z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymało dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funuszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  85 895,79 złotych. Srodki pozyskane w ramach tego projektu były wydatkowane w okresie 01.07.2020- 30.09.2020 i pozwoliły utrzymać zatrudnienie w firmie i funkcjonowanie firmy w bardzo trudnym okresie pandemii.  

Znak Funduszy
Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp . z o.o. uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego 
Tarcza Finansowa 1.0 i 2.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm udzieloną
przez PFR S.A.